Vanaf 1 oktober biedt Westa iedereen, zowel jeugd als senioren, de mogelijkheid om de contributie per kwartaal te laten incasseren op basis van automatische incasso. Dit systeem wordt door veel mensen als makkelijk ervaren. Als je al lid bent van Westa, kun je je contributie vanaf 1 oktober automatisch laten incasseren door dit formulier in te vullen en ondertekend op te sturen naar de penningmeester via penningmeester@ttvwesta.nl. Afgeven bij één van de bestuursleden is uiteraard ook mogelijk.

Daarnaast is op de ALV van mei 2016 besloten om de contributie voor alle jeugdleden en competitiespelende senioren met 2 euro te verhogen. Via deze verhoging wordt een ‘kledingfonds’ opgezet, waarbij alle genoemde leden een shirt in clubkleuren in bruikleen krijgen. Tevens vervangt de vereniging elke 2 à 3 jaar het shirt. Deze verhoging gaat in per 1 oktober, zodat hij gelijkloopt met de automatische incasso. Een overzicht van de bedragen is hier te vinden.

Categorieën: Algemeen