Onder ongewenst gedrag wordt iedere vorm van gedrag verstaan die ertoe leidt dat een sporter (of kaderlid) zich niet meer prettig of zelfs onveilig voelt. Denk aan pesten, uitsluiten, discriminatie of zelfs seksuele intimidatie.
De kunst is dat een slachtoffer van ongewenst gedrag dat zich daardoor onprettig/onveilig voelt, dit zo snel en duidelijk mogelijk kenbaar maakt. Je kunt proberen je verhaal te vertellen aan je trainer/coach of aan een medesporter, maar ook bij het bestuur van je vereniging. Dat vereist in veel gevallen best wat durf, maar werkt uiteindelijk wel het beste. Als je je bij je eigen club niet veilig genoeg voelt, kun je ook de vertrouwenscontactpersoon van de NTTB benaderen. Deze zal je verhaal vertrouwelijk aanhoren en je op weg helpen naar een mogelijke oplossing.

Binnen de vereniging moeten signalen over ongewenst gedrag goed worden opgepikt en serieus genomen worden door ieder bij wie zo’n signaal terecht komt. Daarnaast is het belangrijk dat er binnen iedere vereniging wordt nagedacht en besproken hoe je als vereniging omgaat met ongewenst gedrag en waar de grenzen liggen.