Contributie per 1 september 2017
Alle jeugdleden en competitiespelende senioren krijgen een shirt van de vereniging in bruikleen. Daarnaast garandeert de vereniging elke 2 à 3 jaar een nieuw shirt voor deze leden. De shirts blijven eigendom van de vereniging en moeten daarom bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ingeleverd.
De bondsbijdrage voor het seizoen 2017-2018 is vastgesteld op €51,00 per jaar voor de competitiespelende senioren en €33,50 voor de competitiespelende jeugd. De bondsbijdrage wordt automatisch geïncasseerd met de incasso van juli.

Jeugdlid (t/m 17 jaar) zonder competitie* €37,50 per kwartaal
Seniorlid (vanaf 18 jaar) zonder competitie €33,00 per kwartaal
Jeugdlid (t/m 17 jaar) met competitie* €45,00 per kwartaal
Seniorlid (vanaf 18 jaar) met competitie* €48,00 per kwartaal
Bondsbijdrage seizoen 2017 – 2018 €33,50 (jeugd) of €51,00 (senior) per jaar

*: De met een * aangeduide leden krijgen één shirt in clubkleuren in bruikleen.

Bankgegevens
Het IBAN rekeningnummer van de vereniging is NL77RABO0369755685 (BIC: RABONL2U), ten name van Penningmeester TTV Westa. Het betalen van de contributie geschiedt via automatische incasso en deze wordt per kwartaal vooraf geïncasseerd (januari, april, juli en oktober). Met het compleet invullen van het aanmeldingsformulier geeft u tevens toestemming voor deze incasso.