Contributie per 1 januari 2020

Jeugdlid (t/m 17 jaar) zonder competitie €37,50 per kwartaal
Jeugdlid (t/m 17 jaar) met competitie €45,00 per kwartaal
Seniorlid (vanaf 18 jaar) zonder competitie €39,00 per kwartaal
Seniorlid (vanaf 18 jaar) met competitie €48,00 per kwartaal
Bondsbijdrage seizoen 2019 – 2020 €17,00 (jeugd) of €25,50 (senior) per half jaar

Leeftijdsgrenzen
Er volgt binnenkort meer informatie.

Sportshirt van de club
Alle leden krijgen een shirt van de vereniging in bruikleen. Dit is inbegrepen in de contributie. Daarnaast garandeert de vereniging elke 2 à 3 jaar een nieuw shirt voor iedereen. De shirts blijven eigendom van de vereniging en moeten daarom bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ingeleverd.

Bondsbijdrage
De bondsbijdrage voor het voorjaar 2020 is door de NTTB vastgesteld op €26,50 per half jaar voor de competitiespelende senioren en €17,50 voor de competitiespelende jeugd. De bondsbijdrage wordt automatisch geïncasseerd bij de competitiespelers met de incasso van januari en juli, voorafgaande aan de start van de voorjaars- en najaarscompetitie.

Bankgegevens en automatische incasso
Het IBAN rekeningnummer van de vereniging is NL77RABO0369755685 (BIC: RABONL2U), ten name van Penningmeester TTV Westa. Het betalen van de contributie geschiedt via automatische incasso en deze wordt aan het begin van elk kwartaal vooraf geïncasseerd, bijvoorbeeld in januari wordt geïncasseerd voor kwartaal 1 (januari, februari, maart). Met het compleet invullen van het aanmeldingsformulier geef je automatisch toestemming voor deze incasso.