Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Seksueel misbruik omvat alle fysieke seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider en een jeugdige sporter tot 16 jaar en/of indien iemand – onafhankelijk van zijn leeftijd – misbruik maakt van zijn of haar functionele relatie tot een sporter of werker in de sport om een seksuele relatie aan te gaan.

Wie zijn de slachtoffers?

Het kan iedereen overkomen, er zijn echter wel een kwetsbare groepen, namelijk:

 • Vrouwen,
 • Kinderen en dan vooral kinderen die behoefte hebben aan extra aandacht,
 • Fanatieke sporters,
 • Mensen met een geestelijke of verstandelijke handicap,
 • Mensen die ‘buiten de groep’ vallen.

Wie zijn de daders?

 • Sporters,
 • Trainers,
 • Coaches,
 • Begeleiders,
 • Bestuursleden.

Iedereen kan zich schuldig maken aan seksuele intimidatie, maar hoe meer macht iemand binnen de vereniging heeft, hoe groter de kans wordt. Het zijn vaak mensen die heel veel voor de vereniging over hebben en vriendelijk zijn. Ze creëren als het ware voor zichzelf een veilige omgeving waarin zij de intimidatie kunnen laten plaatsvinden. Zodat als een kind gaat praten het bijvoorbeeld niet door de omgeving geloofd wordt.
Het begint vaak onschuldig door wat grapjes of bijvoorbeeld een ‘verdwaalde’ hand. De pleger bouwt het op. Als hij in het begin meteen zou doen wat hij aan het einde doet, dan zou iedereen er iets van zeggen. Maar juist omdat het geleidelijk van kwaad tot erger gaat, wordt het steeds lastiger er nog iets van te zeggen.
De pleger is vaak eerst heel aardig tegen het slachtoffer en bouwt vervolgens steeds meer druk op. Vaak zie je dat de pleger een loyaliteitsrelatie opbouwt en zich steeds meer met het privé leven van het slachtoffer gaat bemoeien.
Het kan ook zijn dat hij het slachtoffer steeds afhankelijker maakt en/of isoleert. De pleger kan de ouders van het slachtoffer erin betrekken door ze zo veel mogelijk buiten te sluiten of juist met de ouders een goede band te kweken, zodat ze hem vertrouwen met hun kind.
De pleger creëert verschillende gelegenheden om de seksuele intimidatie te kunnen laten plaatsvinden. In eerste instantie kan het gebeuren waar ook andere mensen bij zijn (denk hierbij aan die verdwaalde hand). Hoe verder de seksuele intimidatie gaat, hoe meer de acties gericht zijn om alleen met het slachtoffer te zijn.
Denk hierbij aan:

 • Bij de pleger thuis,
 • Massages,
 • In de auto,
 • In hotels,
 • Tijdens trainingskampen.

Hoe kun je seksuele intimidatie herkennen?

 • Door het hierboven beschreven gedrag;
 • Een te intieme relatie tussen pleger en slachtoffer;
 • Niet-functionele aanrakingen en/of opmerkingen;
 • Verandering in het gedrag van een slachtoffer, zoals geen zin meer hebben in de sport, fysieke klachten, mindere prestaties of overmatig gebruik van drugs en/of alcohol.

Mocht je te maken hebben met seksuele intimidatie in de tafeltennissport, neem dan contact met op met vertrouwenspersoon Inge Schultze via 06 – 481 717 26 . Je kunt ook naar het meldpunt van NOC*NSF bellen. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar: 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 p.m.).