Contributie per 1 september 2017
Alle jeugdleden en competitiespelende senioren krijgen een shirt van de vereniging in bruikleen. Daarnaast garandeert de vereniging elke 2 à 3 jaar een nieuw shirt voor deze leden. De shirts blijven eigendom van de vereniging en moeten daarom bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ingeleverd.
De bondsbijdrage voor het seizoen 2017-2018 is vastgesteld op €51,00 per seizoen voor de competitiespelende senioren en €33,50 voor de competitiespelende jeugd. Een seizoen loopt van september tot april/mei. Deze bondsbijdrage moet eenmalig per jaar, in september, worden betaald door alle competitiespelers. Bij betaling via automatische incasso wordt de bondsbijdrage geïncasseerd tijdens de incasso van juli.

Jeugdlid (t/m 17 jaar) zonder competitie* €12,50 per maand
Seniorlid (vanaf 18 jaar) zonder competitie €11,00 per maand
Jeugdlid (t/m 17 jaar) met competitie* €15,00 per maand
Seniorlid (vanaf 18 jaar) met competitie* €16,00 per maand
Bondsbijdrage seizoen 2017 – 2018 €33,50 (jeugd) of €51,00 (senior) per jaar

*: De met een * aangeduide leden krijgen één shirt in clubkleuren in bruikleen.

Bankgegevens
Het IBAN rekeningnummer van de vereniging is NL77RABO0369755685 (BIC: RABONL2U), ten name van Penningmeester TTV Westa. Wij verzoeken je vriendelijk om de contributie per kwartaal of jaar te betalen, omdat dit bespaart op de bankkosten! Via automatische incasso betalen is mogelijk, de contributie wordt dan per kwartaal afgeschreven.

Over TTV Westa
TTV Westa, opgericht in 1964, is een tafeltennisvereniging uit Westervoort, die zowel met senioren als met jeugd deelneemt aan de regionale competitie. We zijn een middelgrote vereniging met ongeveer 60 leden. In 2014 bestonden we 50 jaar.
Speelzaal

Kulturhus de Nieuwhof
Rivierweg 1
6932 KA Westervoort
026-3113498

Copyright

© TTV Westa, 2010-2017
Alle rechten voorbehouden

Inloggen