Op de ALV van vorig jaar mei is er uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de Nieuwhof zo goed als geen kantinefaciliteiten meer biedt. Op diezelfde ALV is toen afgesproken dat het bestuur op de volgende ALV met een aantal concrete voorstellen zou komen om te verhuizen naar een andere accommodatie waar wel een kantine aanwezig is, om weer te kunnen voorzien in de behoefte van zowel recreanten als competitiespelers (én hun gasten) aan een kantine én om een aantrekkelijker vereniging te zijn voor nieuwe leden.

Kort gezegd ziet het bestuur op dit moment twee opties:

Optie 1 – alles laten zoals het nu is (dus volledig in de Nieuwhof blijven)
Optie 2 – deels verhuizen naar Sports Planet de Pals en de clubavond veranderen naar dinsdagavond, met ingang augustus/september 2023

Het bestuur heeft hierbij als uitgangspunt genomen dat we het liefst niet willen inboeten aan speelmogelijkheden, oftewel, we houden graag een (lange) avond met jeugdtraining en vrij spelen/competitie voor senioren (de huidige vrijdagavond), een kortere avond voor een jeugdtraining en vrij spelen (de huidige woensdagavond) en de zaterdag voor de jeugdcompetitie. Dit betekent dat volledig overgaan naar de Pals niet mogelijk is, aangezien de zaal maar op één doordeweekse avond geschikt is voor tafeltennis (dinsdag).

Verdere toelichting optie 2: in de Pals is de kantine doordeweeks geopend tot 00:00u. Spelen op de vrijdagavond is in de Pals niet mogelijk; alleen de dinsdagavond is geschikt. Voor degenen die bekend zijn met de Pals: het betreft dinsdagavond de sportzaal van 18×28 meter, dit is 1/3 van de complete sportzaal met de beweegbare wand naar beneden. Dit zou voor ons voldoende ruimte moeten zijn. Vanuit de kantine is er zicht op het deel van de zaal dat we kunnen huren. De sportzaal in de Pals is wat duurder dan in de Nieuwhof, waardoor onze zaalhuurlasten met ongeveer 30% stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Op korte termijn is dit door de vereniging wel op te brengen, maar op de langere termijn is mogelijk een contributieverhoging nodig om de kosten dekkend te houden. Bij de Pals is er opslag voorzien voor onze materialen, en we verwachten geen problemen door ons huidig materiaal te verdelen over de Nieuwhof en de Pals.

Het nieuwe weekschema zou er bij optie 2 als volgt uit komen te zien:

di 19.00 – 20.00: jeugdtraining (Pals)
di 20.00 – 23.30: vrij spelen en competitie senioren (Pals)
wo 19.00 – 21.00 OF vr 19.00 – 21.00: jeugdtraining en vrij spelen senioren (Nieuwhof)
za 13.45 – 16.15: competitie jeugd (Nieuwhof)

Er zullen ongetwijfeld nog allerlei vragen leven; deze kunnen op de ALV worden gesteld óf uiteraard al voor de ALV op een vrijdagavond. Tijdens de ALV zullen we bovenstaande twee opties voorleggen aan de aanwezige leden. Komt dus allen! Bij minstens een 2/3 meerderheid vóór optie 2 (deels verhuizen) zullen we de beslissing nemen om dit daadwerkelijk te doen. Als er minder leden achter optie 2 staan, zullen we in de Nieuwhof blijven. Bij een keuze voor optie 2, zullen we ook nog extra moeten beslissen over de woensdagavond of vrijdagavond als ‘korte’ avond.

Jan Gerretzen, namens het bestuur