Bericht 14 april 2021
Gisteren is het kabinet met een openingsplan gekomen om in de samenleving langzaamaan weer meer toe te kunnen staan. Onder voorbehoud zijn er versoepelingen voor de binnensport voorzien op 26 mei, 16 juni en 7 juli. Welke versoepelingen dit precies zijn, wat daarvan de gevolgen zijn voor tafeltennis en of deze data überhaupt worden gehaald is nu nog niet duidelijk.

Wat wel zeker is, is dat we in kwartaal 2 (april-mei-juni) helaas ook grotendeels niet aan tafeltennissen zullen toekomen. Ons seizoen eindigt meestal medio juni en zelfs als de eerste versoepelingen van 26 mei zouden betekenen dat we weer mogen tafeltennissen, betekent dat ook dat we niet lang meer kunnen spelen tot onze zomerstop.

Het bestuur van TTV Westa heeft daarom besloten om ook de contributie voor kwartaal 3 niet te incasseren; de reeds betaalde contributie over kwartaal 1 gaat nu dus gelden voor kwartaal 3. Voor iedereen die de contributie middels bankoverschrijving betaalt, geldt dus dat deze niet betaald hoeft te worden voor de periode juli-augustus-september. Mochten we vóór de zomerstop toch nog een aantal weken kunnen tafeltennissen, zullen we hiervoor geen bijdrage vragen van de leden. Uiteraard stellen we iedereen hiervan tijdig op de hoogte, mocht dit het geval zijn.

Voor de competitiespelers geldt dat de NTTB heeft besloten om de najaarscompetitie 2020 niet meer uit te spelen en geen voorjaarscompetitie 2021 te starten. De eerstvolgende competitie zal, uiteraard onder voorbehoud, de najaarscompetitie 2021 zijn en deze zal worden opgezet als een nieuwe competitie.

Bericht 7 maart 2021
Dit bericht gaat over een update over de contributie en de competitie.

Het is inmiddels duidelijk dat de Nieuwhof geen huur in rekening brengt voor de maanden waarin we vorig jaar niet hebben kunnen spelen. Het bestuur heeft daarom besloten om iedereen vijf maanden contributie over 2020 terug te geven. Als het goed is, is iedereen hierover inmiddels geïnformeerd via onze penningmeester (Charl) in een persoonlijke e-mail. Heb je nog geen e-mail ontvangen, neem dan even contact op met Charl!

Ook dit jaar kunnen we al een paar maanden niet spelen en het ziet er niet naar uit dat hier op korte termijn verandering in komt. Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie voor kwartaal 2 (april-juni) niet in rekening te brengen. Begin april zullen we dus geen incasso uitvoeren. Voor iedereen die de contributie via bankoverschrijving betaalt: graag zorgen dat deze overschrijving voor de periode april-juni niet wordt uitgevoerd. Mochten we in april weer kunnen spelen, zal de reeds betaalde contributie over januari-maart gaan gelden voor de periode april-juni. Mochten we ook in april nog niet kunnen tafeltennissen, dan komen we tegen die tijd met een nieuwe update over de contributie.

Voor de competitiespelers geldt dat in januari ook de competitiebijdrage voor de voorjaarscompetitie 2021 is betaald. De NTTB heeft besloten dat deze bijdrage dit voorjaar niet betaald hoeft te worden omdat er inmiddels al een aantal competities niet is afgemaakt of gestart. Competitiespelers krijgen deze bijdrage niet terug; in plaats daarvan zal bij de betaling van de contributie voor kwartaal 3 de competitiebijdrage niet worden geïncasseerd. De reeds in januari 2021 betaalde competitiebijdrage geldt daarmee voor de najaarscompetitie 2021. Uiterlijk 31 maart 2021 wordt er door de NTTB besloten of de gestaakte najaarscompetitie 2020 nog wordt afgemaakt en/of dat er mogelijk een (verkorte) voorjaarscompetitie wordt gespeeld. Dit besluit heeft geen invloed op de competitiebijdrage van voorjaar 2021.

Het bestuur is zich ervan bewust dat er al enige tijd geen ALV is gehouden. Onze voorkeur gaat sterk uit naar een fysieke ALV en niet naar een digitale variant. Ons streven is op dit moment om de ALV van 2021 (inclusief een aantal zaken uit 2020, zoals het financieel jaaroverzicht) in november te houden in plaats van mei. Hopelijk is tegen die tijd de situatie omtrent corona wat beter waardoor het houden van dit soort bijeenkomsten weer mogelijk is.

Bericht 5 februari 2021
Vanwege de verlenging van de huidige lockdown zal tafeltennis niet mogelijk zijn tot in ieder geval 2 maart 2021.

Bericht 15 december 2020
Gisteren zijn er nieuwe, strenge maatregelen afgekondigd door de overheid in de strijd tegen het coronavirus. De tafeltennissport heeft lange tijd de dans kunnen ontspringen, maar helaas moeten we er opnieuw aan geloven: onderdeel van de nu geldende lockdown is de sluiting van alle binnensportlocaties tot en met (in ieder geval) dinsdag 19 januari 2021. Dat betekent dat er t/m 19 januari 2021 niet kan worden getafeltennist. In de week vóór 19 januari volgt er vanuit de overheid nieuwe informatie over hoe het verder gaat met de maatregelen en of binnensport weer mogelijk is. Op dat moment zullen we uiteraard ook iedereen weer op de hoogte brengen over het vervolg qua tafeltennis.

Namens het voltallige bestuur van TTV Westa willen we iedereen, ondanks alle maatregelen, fijne en gezellige feestdagen toewensen. We hopen iedereen in het nieuwe jaar weer snel en bovenal gezond te mogen begroeten.

Bericht 14 oktober 2020
Gisteravond heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd die helaas ook weer invloed hebben op het tafeltennis. In het kort komen de maatregelen voor onze vereniging hier op neer:

– Senioren mogen blijven trainen en vrij spelen, zolang ze continu 1,5 meter afstand houden. Dat betekent dat dubbelen niet meer is toegestaan. De seniorencompetitie wordt per direct tot nader order stilgelegd.
– Jeugdleden (t/m 17 jaar) mogen blijven trainen en vrij spelen en hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden (mogen dus wel dubbelen). De jeugdcompetitie wordt ook per direct stilgelegd.
Douches en kleedruimtes zijn niet meer toegankelijk, iedereen dient dus in sportkleding te komen en te vertrekken.
– De kantine blijft voorlopig gesloten.
– In de sportzaal mogen maximaal 30 mensen tegelijk aanwezig zijn (dit zal voor onze vereniging zeer waarschijnlijk geen probleem opleveren; het pas betreden van de zaal als de jeugd de zaal heeft verlaten blijft van kracht!).

Zodra er meer nieuws is, laten we dat uiteraard weten. Bij vragen horen we het graag.

Bericht 29 september 2020
Via deze weg willen we jullie een korte update geven over de gevolgen van de recent afgekondigde maatregelen voor Westa en het tafeltennis.

– De komende 3 weken is de bar in de Nieuwhof gesloten (in ieder geval t/m 20 oktober). Na het sporten is dan ook het niet de bedoeling om “te blijven hangen”, je dient de zaal zo snel mogelijk te verlaten. Douchen blijft mogelijk, maar ons dringende advies om in sportkleding te komen en thuis te douchen geldt nog steeds!
– Er is een maatregel afgekondigd die zegt dat er binnen maximaal 30 mensen in één ruimte mogen zijn. Dit geldt niet voor sportbeoefening. Vooral tijdens thuiswedstrijden in de competitie zou het kunnen voorkomen dat er op enig moment meer dan 30 mensen in de zaal zijn. Volgens de huidige maatregelen vormt dit dus geen probleem. Uiteraard staat het iedereen vrij een afweging te maken of hij/zij zich hier prettig bij voelt.
– Er is de komende 3 weken geen publiek welkom, alleen sporters mogen de zaal in. Dit geldt ook voor uitwedstrijden bij de jeugd. Een ouder die rijdt naar de speellocatie is hiervan uitgezonderd, omdat deze valt onder ‘teambegeleiding’. Let op: dit geldt alleen voor een uitwedstrijd! Komen kijken bij thuiswedstrijden van de jeugd is niet toegestaan.

Mocht de situatie in de tussentijd veranderen en/of mochten er maatregelen worden verlengd, houden we jullie uiteraard verder op de hoogte.

Categorieën: Algemeen