Bericht 19 januari 2022
Na ongeveer anderhalve maand stilgelegen te hebben, mogen we vanaf deze week weer tafeltennissen! Het kabinet heeft onlangs de maatregelen voor de binnensport versoepeld waardoor tafeltennis weer mogelijk is. Een aantal aandachtspunten:

– Vanaf deze week gelden weer de normale speeltijden voor jeugd en senioren.
– Iedereen vanaf 13 jaar moet een mondkapje dragen in de Nieuwhof, behalve tijdens het sporten.
– Het coronatoegangsbewijs (QR-code) is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar.
– Kleedkamers, douches, toiletten zijn open.
– Het kabinet raadt aan om ook tijdens het sporten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Als bestuur raden we daarom aan om niet te dubbelen.
– Wedstrijden zijn alleen toegestaan met mensen van de eigen club; publiek is niet toegestaan. Het is nog niet duidelijk wat dat voor gevolgen heeft voor de voorjaarscompetitie, die in de week van maandag 31 januari zou starten. Hierover volgt nog nadere informatie.
– De gemeente heeft de afgelopen periode aangegrepen om een en ander te veranderen in de Nieuwhof. Veel heeft te maken met (achterstallig) onderhoud, schoonmaak en veiligheid, maar ook andere aanpassingen. Zo is de entreehal omgebouwd tot “ontmoetingsruimte” met tafels en stoelen en is de balie verdwenen. Op korte termijn worden hier ook een koffie- en frisdrankautomaat geplaatst. Het is gezien de huidige maatregelen niet de bedoeling om al van deze ruimte gebruik te maken: we verzoeken iedereen om na het sporten en eventueel douchen weer naar huis te gaan.

Bericht 21 december 2021
Afgelopen weekend is Nederland opnieuw in een lockdown gegaan. Tot en met (minstens) vrijdag 14 januari zijn veel zaken gesloten, waaronder de binnensportaccommodaties. Dat wil zeggen dat we in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 niet kunnen tafeltennissen.
Om iedereen te compenseren voor het feit dat we sinds eind november niet meer kunnen spelen, heeft het bestuur besloten om geen contributie te heffen over het eerste kwartaal 2022. Voor degenen die nog niet via automatische incasso betalen: de contributie voor kwartaal 1 (januari – maart 2022) hoeft dus niet te worden betaald.

Op het moment dat er meer informatie bekend is over de situatie ná 14 januari, zullen we iedereen uiteraard informeren.

Bericht 27 november 2021
Gisteravond heeft het kabinet weer nieuwe, strengere maatregelen afgekondigd vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Voor een periode van in ieder geval 3 weken, ingaande zondag 29 november, moeten veel verschillende zaken sluiten om 17.00 uur, waaronder ook de amateursportlocaties (en dus ook de Nieuwhof).

Concreet betekent dat dat we in ieder geval t/m 19 december niet kunnen tafeltennissen. Als de maatregelen dan inderdaad weer zouden worden versoepeld, zou dat betekenen dat er nog 1 week is voor de kerstvakantie, waarvan de vrijdagavond (24 december) ook nog eens gelijk valt met Kerstavond. Het bestuur heeft daarom besloten om het seizoen voor dit jaar te beëindigen. Bij geen nieuwe of verlengde maatregelen betekent dit dat er vanaf woensdag 12 januari 2022 en vrijdag 14 januari 2022 weer getafeltennist kan worden. Als deze situatie door de maatregelen verandert, houden we uiteraard iedereen op de hoogte.

Het bestuur van TTV Westa wil via deze weg iedereen alvast prettige feestdagen wensen! We hopen jullie in 2022 weer in goede gezondheid te mogen begroeten.

Bericht 15 juni 2021
Op vrijdag 25 juni vinden er de gehele dag vaccinaties plaats in de Nieuwhof. Dat betekent dat we geen sportzaal kunnen huren en dus is er op vrijdag 25 juni geen tafeltennis.

Bericht 7 juni 2021
Sinds zaterdag 5 juni is een aantal nieuwe versoepelingen van kracht, waarvan er ook enkele invloed hebben op tafeltennis. In deze e-mail vind je de aanvullingen op de regels en maatregelen die gelden sinds 28 mei (zie vorig bericht van 25 mei). Met ingang van deze week gelden de volgende aanvullingen:

– De kleedkamers en douches van de Nieuwhof zijn weer geopend. Ons advies blijft om in sportkleding te komen en thuis te douchen.
– Het aantal personen dat tegelijk in de sportzaal aanwezig mag zijn is verhoogd naar 50 (was 30).
– Tijdens het sporten mag de 1,5m afstand worden losgelaten bij de senioren als dit nodig is voor de sportbeoefening. Voor tafeltennis geldt dat er door senioren prima gesport kan worden op 1,5m afstand (‘enkelen’), dus bij de senioren blijft de 1,5m maatregel gelden ook tijdens het sporten. Het spelen van een dubbel door senioren is technisch gezien niet meer verboden, maar wordt wel sterk afgeraden. (Dit geldt niet voor de jeugd, waar de 1,5m maatregel al is losgelaten.)
– Ondanks dat (sport)kantines weer open mogen, blijft de horeca in de Nieuwhof voorlopig gesloten. Dit is een besluit van de gemeente Westervoort.
– Alle overige regels (mondkapje dragen in de centrale hal, registratie bij binnenkomst, etc.) blijven van kracht!

Bericht 25 mei 2021
Inmiddels is het overleg met de Nieuwhof en gemeente Westervoort achter de rug. De uitkomst: we mogen weer tafeltennissen!
Hoe gaat de periode tot de zomervakantie eruitzien voor wat betreft tafeltennis? Hieronder vind je de belangrijkste punten:

– Vanaf vrijdag 28 mei kan er weer worden getafeltennist en we gaan door tot vrijdag 23 juli. Dit is wat langer dan normaal, zodat we toch nog wat kunnen sporten tot aan de zomerperiode. De kosten voor de zaalhuur worden gedragen door de club; we vragen voor deze periode geen contributie.
– We openen de zaal alleen op vrijdagavond. Op woensdagavond is er pas na de zomervakantie weer tafeltennis.
– Op vrijdagavond is er een jeugdtraining van 19.00 – 20.00 uur. Daarna is er voor senioren de gelegenheid om een balletje te slaan van 20.00 – 22.00 uur.
– Om 20.00 uur zal eerst de jeugd de zaal uitgaan, waarna de senioren naar binnen mogen. Tussendoor zullen we de tafels reinigen.
– Dubbelen is voor senioren niet toegestaan, er mogen maximaal 2 spelers per tafel zijn! Voor de jeugd geldt dit niet.
– Er mogen maximaal 30 mensen tegelijk aanwezig zijn in de zaal. De 1,5 meter afstand regel geldt ook tijdens het sporten.
– Het dragen van een mondkapje is verplicht als je niet aan het sporten bent.
– Douches en kleedkamers zijn gesloten, kom en vertrek dus in sportkleding! Ook de kantine is gesloten; zorg dus zelf voor wat te eten/drinken indien gewenst.
– Bij de deur ligt een registratieformulier dat je dient in te vullen bij het betreden van de zaal. Uiteraard is het niet toegestaan om te komen sporten als je klachten hebt die horen bij corona.

We hebben er veel zin in om nog een aantal weken te sporten! We hopen zoveel mogelijk van jullie ergens in de komende periode nog te mogen begroeten in de Nieuwhof.

Bericht 19 mei 2021
Ongetwijfeld heeft iedereen meegekregen dat er sinds vandaag enkele versoepelingen zijn doorgevoerd in alle maatregelen tegen het coronavirus. Eén van die versoepelingen betreft het weer openen van binnensportaccommodaties, zij het onder bepaalde voorwaarden. We willen iedereen graag de gelegenheid geven om nog een aantal weken een balletje te komen slaan voor wie dat wil, en mogelijk kunnen we ook nog een aantal jeugdtrainingen verzorgen.

Op dit moment proberen we met de Nieuwhof in contact te komen over wat er kan en wat niet kan. We hopen hier spoedig uitsluitsel over te krijgen, waarna we een volgende update sturen met wat er qua tafeltennis tot de zomerstop nog mogelijk is en hoe we dat gaan inrichten. Nog even geduld dus!

Bericht 14 april 2021
Gisteren is het kabinet met een openingsplan gekomen om in de samenleving langzaamaan weer meer toe te kunnen staan. Onder voorbehoud zijn er versoepelingen voor de binnensport voorzien op 26 mei, 16 juni en 7 juli. Welke versoepelingen dit precies zijn, wat daarvan de gevolgen zijn voor tafeltennis en of deze data überhaupt worden gehaald is nu nog niet duidelijk.

Wat wel zeker is, is dat we in kwartaal 2 (april-mei-juni) helaas ook grotendeels niet aan tafeltennissen zullen toekomen. Ons seizoen eindigt meestal medio juni en zelfs als de eerste versoepelingen van 26 mei zouden betekenen dat we weer mogen tafeltennissen, betekent dat ook dat we niet lang meer kunnen spelen tot onze zomerstop.

Het bestuur van TTV Westa heeft daarom besloten om ook de contributie voor kwartaal 3 niet te incasseren; de reeds betaalde contributie over kwartaal 1 gaat nu dus gelden voor kwartaal 3. Voor iedereen die de contributie middels bankoverschrijving betaalt, geldt dus dat deze niet betaald hoeft te worden voor de periode juli-augustus-september. Mochten we vóór de zomerstop toch nog een aantal weken kunnen tafeltennissen, zullen we hiervoor geen bijdrage vragen van de leden. Uiteraard stellen we iedereen hiervan tijdig op de hoogte, mocht dit het geval zijn.

Voor de competitiespelers geldt dat de NTTB heeft besloten om de najaarscompetitie 2020 niet meer uit te spelen en geen voorjaarscompetitie 2021 te starten. De eerstvolgende competitie zal, uiteraard onder voorbehoud, de najaarscompetitie 2021 zijn en deze zal worden opgezet als een nieuwe competitie.

Bericht 7 maart 2021
Dit bericht gaat over een update over de contributie en de competitie.

Het is inmiddels duidelijk dat de Nieuwhof geen huur in rekening brengt voor de maanden waarin we vorig jaar niet hebben kunnen spelen. Het bestuur heeft daarom besloten om iedereen vijf maanden contributie over 2020 terug te geven. Als het goed is, is iedereen hierover inmiddels geïnformeerd via onze penningmeester (Charl) in een persoonlijke e-mail. Heb je nog geen e-mail ontvangen, neem dan even contact op met Charl!

Ook dit jaar kunnen we al een paar maanden niet spelen en het ziet er niet naar uit dat hier op korte termijn verandering in komt. Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie voor kwartaal 2 (april-juni) niet in rekening te brengen. Begin april zullen we dus geen incasso uitvoeren. Voor iedereen die de contributie via bankoverschrijving betaalt: graag zorgen dat deze overschrijving voor de periode april-juni niet wordt uitgevoerd. Mochten we in april weer kunnen spelen, zal de reeds betaalde contributie over januari-maart gaan gelden voor de periode april-juni. Mochten we ook in april nog niet kunnen tafeltennissen, dan komen we tegen die tijd met een nieuwe update over de contributie.

Voor de competitiespelers geldt dat in januari ook de competitiebijdrage voor de voorjaarscompetitie 2021 is betaald. De NTTB heeft besloten dat deze bijdrage dit voorjaar niet betaald hoeft te worden omdat er inmiddels al een aantal competities niet is afgemaakt of gestart. Competitiespelers krijgen deze bijdrage niet terug; in plaats daarvan zal bij de betaling van de contributie voor kwartaal 3 de competitiebijdrage niet worden geïncasseerd. De reeds in januari 2021 betaalde competitiebijdrage geldt daarmee voor de najaarscompetitie 2021. Uiterlijk 31 maart 2021 wordt er door de NTTB besloten of de gestaakte najaarscompetitie 2020 nog wordt afgemaakt en/of dat er mogelijk een (verkorte) voorjaarscompetitie wordt gespeeld. Dit besluit heeft geen invloed op de competitiebijdrage van voorjaar 2021.

Het bestuur is zich ervan bewust dat er al enige tijd geen ALV is gehouden. Onze voorkeur gaat sterk uit naar een fysieke ALV en niet naar een digitale variant. Ons streven is op dit moment om de ALV van 2021 (inclusief een aantal zaken uit 2020, zoals het financieel jaaroverzicht) in november te houden in plaats van mei. Hopelijk is tegen die tijd de situatie omtrent corona wat beter waardoor het houden van dit soort bijeenkomsten weer mogelijk is.

Bericht 5 februari 2021
Vanwege de verlenging van de huidige lockdown zal tafeltennis niet mogelijk zijn tot in ieder geval 2 maart 2021.

Bericht 15 december 2020
Gisteren zijn er nieuwe, strenge maatregelen afgekondigd door de overheid in de strijd tegen het coronavirus. De tafeltennissport heeft lange tijd de dans kunnen ontspringen, maar helaas moeten we er opnieuw aan geloven: onderdeel van de nu geldende lockdown is de sluiting van alle binnensportlocaties tot en met (in ieder geval) dinsdag 19 januari 2021. Dat betekent dat er t/m 19 januari 2021 niet kan worden getafeltennist. In de week vóór 19 januari volgt er vanuit de overheid nieuwe informatie over hoe het verder gaat met de maatregelen en of binnensport weer mogelijk is. Op dat moment zullen we uiteraard ook iedereen weer op de hoogte brengen over het vervolg qua tafeltennis.

Namens het voltallige bestuur van TTV Westa willen we iedereen, ondanks alle maatregelen, fijne en gezellige feestdagen toewensen. We hopen iedereen in het nieuwe jaar weer snel en bovenal gezond te mogen begroeten.

Bericht 14 oktober 2020
Gisteravond heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd die helaas ook weer invloed hebben op het tafeltennis. In het kort komen de maatregelen voor onze vereniging hier op neer:

– Senioren mogen blijven trainen en vrij spelen, zolang ze continu 1,5 meter afstand houden. Dat betekent dat dubbelen niet meer is toegestaan. De seniorencompetitie wordt per direct tot nader order stilgelegd.
– Jeugdleden (t/m 17 jaar) mogen blijven trainen en vrij spelen en hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden (mogen dus wel dubbelen). De jeugdcompetitie wordt ook per direct stilgelegd.
Douches en kleedruimtes zijn niet meer toegankelijk, iedereen dient dus in sportkleding te komen en te vertrekken.
– De kantine blijft voorlopig gesloten.
– In de sportzaal mogen maximaal 30 mensen tegelijk aanwezig zijn (dit zal voor onze vereniging zeer waarschijnlijk geen probleem opleveren; het pas betreden van de zaal als de jeugd de zaal heeft verlaten blijft van kracht!).

Zodra er meer nieuws is, laten we dat uiteraard weten. Bij vragen horen we het graag.

Bericht 29 september 2020
Via deze weg willen we jullie een korte update geven over de gevolgen van de recent afgekondigde maatregelen voor Westa en het tafeltennis.

– De komende 3 weken is de bar in de Nieuwhof gesloten (in ieder geval t/m 20 oktober). Na het sporten is dan ook het niet de bedoeling om “te blijven hangen”, je dient de zaal zo snel mogelijk te verlaten. Douchen blijft mogelijk, maar ons dringende advies om in sportkleding te komen en thuis te douchen geldt nog steeds!
– Er is een maatregel afgekondigd die zegt dat er binnen maximaal 30 mensen in één ruimte mogen zijn. Dit geldt niet voor sportbeoefening. Vooral tijdens thuiswedstrijden in de competitie zou het kunnen voorkomen dat er op enig moment meer dan 30 mensen in de zaal zijn. Volgens de huidige maatregelen vormt dit dus geen probleem. Uiteraard staat het iedereen vrij een afweging te maken of hij/zij zich hier prettig bij voelt.
– Er is de komende 3 weken geen publiek welkom, alleen sporters mogen de zaal in. Dit geldt ook voor uitwedstrijden bij de jeugd. Een ouder die rijdt naar de speellocatie is hiervan uitgezonderd, omdat deze valt onder ’teambegeleiding’. Let op: dit geldt alleen voor een uitwedstrijd! Komen kijken bij thuiswedstrijden van de jeugd is niet toegestaan.

Mocht de situatie in de tussentijd veranderen en/of mochten er maatregelen worden verlengd, houden we jullie uiteraard verder op de hoogte.

Categorieën: Algemeen