In het nieuws is het afgelopen jaar veel te doen geweest over ongepast gedrag. Zowel gedrag van trainers als ook door leden van verenigingen. Dit is ook het NOC/NSF, de NTTB en onze vereniging niet ontgaan. Vandaar dat er een protocol opgesteld is met regels voor ongepast gedrag. Op onze website staat dit protocol uitgewerkt voor onze vereniging. Deze staat onder het kopje Ongewenst Gedrag. Hier vindt u de omgangsregels die gelden voor leden alsook de gedragsregels voor trainers, begeleiders en bestuursleden. Deze hebben wij als bestuur nog aangevuld met de Verklaringen Omtrent Gedrag van onze trainers. Wij drukken u allen op het hart om de regels door te nemen en u er ook aan te houden! Dit waarborgt dat wij de gezellige vereniging blijven die we al zijn!

Categorieën: Algemeen