Enige tijd geleden is er vanuit enkele (senior)leden de vraag gekomen of er een mogelijkheid gerealiseerd kon worden om als senior meer te kunnen spelen. Immers, als de vrijdagavond vanwege competitieverplichtingen vervalt, is er geen enkele mogelijkheid meer om in die week een balletje te slaan of te komen trainen. Het bestuur heeft dit meegenomen en het is gelukt om op woensdagavond een extra speeluur voor de senioren te regelen. Dat heeft tot gevolg dat ook de tijd van de jeugdtraining wordt aangepast (dit was van 19.30 – 21.00 uur).
In de nieuwe opzet traint de jeugd van 19.00 – 20.00 uur (in de kleine gymzaal!). De senioren zijn daarna van 20.00 – 21.00 uur welkom, ook in de kleine gymzaal. Tafels hoeven niet opgezet te worden, dus er kan een vol uur gebruik gemaakt worden van de zaal!
Op dit moment draait dit nieuwe schema in pilot-fase. Dat wil zeggen dat we tot minstens 11 maart 2015 dit schema aanhouden om te zien of er onder de senioren genoeg animo is om een balletje te komen slaan op woensdag (we hopen natuurlijk van wel!). Na 11 maart zullen we als bestuur kijken of en hoe we een vervolg gaan geven aan deze pilot.

Categorieën: Algemeen