Op maandag 23 mei ’16 vindt onze jaarlijkse ALV plaats om 20.00 in Zalencentrum Wieleman. De notulen van de vorige ALV vindt u hieronder.

Op de aankomende ALV willen we voorstellen om de contributie te verhogen met €2,00 per maand. Deze verhoging is niet om de begroting van de komende jaren rond te krijgen, maar is bedoeld voor een kledingfonds. Met dit bedrag gaan we er voor zorgen dat alle leden elke 2 a 3 jaar een passend nieuw shirt krijgen. Op dit moment moeten we als vereniging naar de leden om toestemming te vragen voor de aanschaf en kosten hiervan. Met deze betaling is het budget geregeld, de kosten zijn gedekt etc. De shirts blijven in bruikleen en dienen wel bij afmelding als lid aan de vereniging te worden teruggegeven. Een extra shirt is tegen betaling beschikbaar en bij normale slijtage wordt een shirt kosteloos vernieuwd. Ook kunnen we jeugdleden dan gemakkelijk van een nieuw shirt worden voorzien wanneer deze een groter shirt nodig hebben en krijgen ze bij lidmaatschap direct een shirt.

Ook willen we als vereniging gaan werken met automatische incasso. Dit om de betalingen wat beter te stroomlijnen.

Aangezien dit belangrijke besluiten zijn roepen wij als bestuur al onze leden op om naar de ALV te komen!

Het bestuur van TTV Westa

Agenda ALV 2016 | Notulen ALV 2015

Categorieën: Algemeen