Update 30 maart: Onlangs hebben wij als bestuur van TTV Westa vanuit de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond) en vanuit NTTB afdeling Gelre nadere informatie gekregen rondom de gevolgen van het coronavirus voor de tafeltennissport. Via dit bericht willen we iedereen op de hoogte brengen van de gevolgen van deze informatie voor Westa.

1. Zowel de NTTB als afdeling Gelre raden alle verenigingen aan om in ieder geval tot 1 juni de deuren gesloten te houden. Als bestuur hechten wij hier veel waarde aan en daarom geven wij gehoor aan deze oproep. Aangezien onze zomerstop half juni begint, hebben we als bestuur besloten om het gehele restant van het seizoen de deuren gesloten te houden. Dat betekent dat er tot en met de zomervakantie géén tafeltennis bij Westa is! We achten het niet zinvol om, als inderdaad vanaf 1 juni weer getafeltennist mag worden, nog twee weken te tafeltennissen, alvorens weer met zomerstop te gaan.

2. De competitie voor zowel jeugd als senioren is definitief beëindigd; er zijn dit seizoen geen kampioenen en degradanten. In het najaarsseizoen zal met een nieuwe competitie (met waarschijnlijk ook nieuwe poule-indelingen) worden gestart. Alle teams houden recht op de klasse waar ze op dit moment in spelen, tenzij er grote teamwijzigingen worden aangebracht die aanleiding geven tot een klassewijziging. Voor de senioren geldt dat bovendien het toernooi om de Wiltschutbeker dit jaar niet doorgaat.

3. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Westa wordt tot nader order uitgesteld (normaal gesproken is deze altijd in mei). We zullen iedereen tijdig berichten van een nieuwe datum. De verwachting op dit moment is dat de ALV van 2020 pas na de zomervakantie zal plaatsvinden.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er bij iedereen nog vragen leven. Een aantal van deze vragen gaat mogelijk over de contributie; we kunnen nu immers met z’n allen enige tijd niet tafeltennissen. In lijn met adviezen van de NTTB loopt de inning of betaling van contributie gewoon door. Voor onze vereniging zijn er op dit moment nog onzekere financiële factoren: zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of we zaalhuur moeten betalen voor de periode dat we geen gebruik maken van de Nieuwhof. Op de eerstvolgende ALV zal duidelijk zijn hoe de financiële status van de vereniging is en dan gaan we als bestuur graag met iedereen in gesprek over wat we met eventueel te veel betaalde contributie doen. Dit is een beslissing die we samen als vereniging moeten nemen.

Voor vragen is het natuurlijk altijd mogelijk om contact op te nemen met iemand van het bestuur, de contactgegevens staan op onze website. Uiteraard melden we ons weer mocht er nieuws zijn vanuit de overheid of NTTB die gevolgen heeft voor Westa.

Tot slot: als bestuur vinden we het heel vervelend om deze beslissingen te moeten nemen, want het liefst gaan we zo snel mogelijk weer tafeltennissen! In deze tijden is gezondheid echter belangrijker dan sport. We hopen daarom van harte dat iedereen een beetje op elkaar let de komende tijd, zodat we elkaar na de zomervakantie weer gezond kunnen begroeten!

————

Update 15 maart: de Rijksoverheid heeft vandaag besloten dat alle sportclubs tot tenminste 6 april gesloten moeten blijven, dus er kan zeker tot en met 6 april niet worden getafeltennist.

————

Oorspronkelijk bericht (12 maart): Vandaag heeft de overheid extra maatregelen aangekondigd vanwege het coronavirus. Op basis van die maatregelen hebben wij vanuit de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) en NOC*NSF het dringende advies gekregen om alle tafeltennisactiviteiten t/m 31 maart op te schorten. Uiteraard geven wij gehoor aan dit advies. Dat betekent dat we t/m 31 maart 2020 niet kunnen tafeltennissen! 

Wij vinden dit erg jammer, maar gezondheid gaat boven alles. We kunnen ons goed voorstellen dat er veel vragen leven. Vragen waarop wij waarschijnlijk op dit moment geen antwoord hebben. Op het moment dat we meer informatie hebben, laten we dat uiteraard weten. Ook op onze website www.ttvwesta.nl zullen we proberen zoveel mogelijk informatie te plaatsen.

Bij vragen naar aanleiding van dit bericht kun je contact opnemen met voorzitter Jan Gerretzen, via voorzitter@ttvwesta.nl.

Categorieën: Algemeen