Contributie

Contributie per 1 september 2017
Alle jeugdleden en competitiespelende senioren krijgen een shirt van de vereniging in bruikleen. Daarnaast garandeert de vereniging elke 2 à 3 jaar een nieuw shirt voor deze leden. De shirts blijven eigendom van de vereniging en moeten daarom bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ingeleverd.
De bondsbijdrage voor het seizoen 2017-2018 is vastgesteld op €51,00 per seizoen voor de competitiespelende senioren en €33,50 voor de competitiespelende jeugd. Een seizoen loopt van september tot april/mei. Deze bondsbijdrage moet eenmalig per jaar, in september, worden betaald door alle competitiespelers.

Jeugdlid (t/m 17 jaar) zonder competitie* €12,50 per maand
Seniorlid (vanaf 18 jaar) zonder competitie €11,00 per maand
Jeugdlid (t/m 17 jaar) inclusief competitie* €15,00 per maand
Seniorlid (vanaf 18 jaar) inclusief competitie* €16,00 per maand
Bondsbijdrage seizoen 2017 – 2018 €33,50 (jeugd) of €51,00 (senior) per jaar

De met een * aangeduide leden krijgen één shirt in clubkleuren in bruikleen.

Bankgegevens
Het IBAN rekeningnummer van de vereniging is NL77RABO0369755685 (BIC: RABONL2U), ten name van Penningmeester TTV Westa. Wij verzoeken je vriendelijk om de contributie per kwartaal of jaar te betalen, omdat dit bespaart op de bankkosten! Via automatische incasso betalen is mogelijk, de contributie wordt dan per kwartaal afgeschreven.